Pendedahan Maklumat

Pusat Perubatan PrimaNora hanya akan mengumpul maklumat peribadi daripada anda untuk tujuan memberi anda perkhidmatan yang lebih baik. Jika maklumat peribadi (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nama, alamat pos, alamat mel elektronik atau nombor telefon) telah diberikan oleh anda semasa penggunaan laman web ini, anda bersetuju bahawa Pusat Perubatan PrimaNora boleh menghubungi anda melalui maklumat yang diberikan secara sukarela oleh anda untuk memberitahu anda apa-apa maklumat atau perkhidmatan Pusat Perubatan PrimaNora mungkin menarik minat anda, kecuali jika anda memilih untuk tidak menerima apa-apa maklumat oleh Pusat Perubatan PrimaNora. Hanya kakitangan yang diberi kuasa akan mempunyai akses kepada apa-apa maklumat peribadi.

Contact Us


    [recaptcha class:right]

    [sg_popup id=1]