Penafian

Maklumat dan bahan-bahan yang terkandung dalam atau diakses melalui laman web ini direka untuk tujuan maklumat dan pendidikan sahaja. Ia tidak boleh dianggap sebagai nasihat perubatan dan tidak seharusnya digunakan untuk tujuan diagnosis atau rawatan. Jika anda rasa anda mempunyai masalah kesihatan, sila berunding dengan profesional perubatan.

Pusat Perubatan PrimaNora dalam tiada waran cara atau mewakili , sama ada secara nyata atau tersirat , tentang ketepatan, ketepatan masa atau keseluruhan mana-mana maklumat yang terkandung atau dirujuk dalam laman web ini . Pusat Perubatan PrimaNora tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam kandungan laman web ini. Apa-apa pergantungan anda meletakkan maklumat yang sedia ada di laman web ini adalah ketat atas risiko anda sendiri . Pusat Perubatan PrimaNora tidak menanggung sebarang risiko untuk penggunaan laman web ini. Rujukan kepada rawatan khusus , produk, atau perkhidmatan tidak merupakan atau menandakan cadangan atau sokongan oleh Pusat Perubatan PrimaNora .

Jangan sekali Pusat Perubatan PrimaNora akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan termasuk tanpa had , sampingan, kerugian tidak langsung, berbangkit atau khas, atau apa-apa kehilangan atau kerosakan yang timbul daripada kehilangan data akibat kegagalan operasi , sistem, pelayan atau kegagalan sambungan , kesilapan, peninggalan, gangguan, pelanggaran keselamatan , virus komputer, kod berniat jahat, rasuah, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, kesilapan penghantaran atau ketiadaan akses berkaitan dengan mengakses anda laman web ini dan / atau menggunakan perkhidmatan dalam talian walaupun Pusat Perubatan PrimaNora telah dinasihati tentang kemungkinan. Dengan mengakses laman web ini, anda bertanggungjawab sepenuhnya tanpa had atau kelayakan bagi penggunaan maklumat di dalam ini . Seterusnya, anda bersetuju bahawa dalam apa jua keadaan, Pusat Perubatan PrimaNora atau mana-mana pihak yang terlibat dalam penciptaan , pengeluaran, atau penghantaran laman web ini atau mana-mana laman web berkaitan dengannya akan bertanggungjawab dalam apa -apa cara sekalipun untuk apa-apa keputusan , tindakan atau tidak tindakan – diambil berdasarkan kepada maklumat yang diberikan di dalam ini.

Syarat- syarat yang ditetapkan dalam penafian ini adalah tertakluk kepada perubahan dan kemas kini pada masa tanpa sebarang notis. Dengan memilih untuk melawat dan menggunakan laman web ini , anda bersetuju untuk terikat dengan terma yang dinyatakan di dalam dokumen ini dan dengan semakan seperti ia disiarkan.

Contact Us


[recaptcha class:right]

[sg_popup id=1]