Dasar Privasi

Privasi anda adalah penting untuk Pusat Perubatan PrimaNora dan Pusat Perubatan PrimaNora komited untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat peribadi yang dikenal pasti yang anda berikan kepada kami melalui laman web ini. Dasar ini diguna pakai kepada semua yang melawat laman web kami atau menggunakan perkhidmatan dalam talian kami , tetapi tidak meliputi maklumat yang dikumpul atau diberikan pada mana-mana laman web pihak ketiga untuk mana perhubungan Pusat Perubatan PrimaNora . Dasar ini juga tidak meliputi rekod perubatan pesakit di mana kerahsiaan rekod itu ditadbir oleh Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 Malaysia.

Pusat Perubatan PrimaNora mengumpulkan maklumat mengenai semua pengguna secara kolektif , seperti apa bidang pengguna melawat paling kerap dan apa yang pengguna perkhidmatan mengakses yang paling. Pusat Perubatan PrimaNora hanya akan menggunakan data tanpa nama dan secara agregat . Maklumat ini membantu Pusat Perubatan PrimaNora menentukan apa yang paling bermanfaat untuk pengguna , dan bagaimana Pusat Perubatan PrimaNora terus boleh membuat pengalaman yang lebih baik secara keseluruhan untuk anda. Pusat Perubatan PrimaNora tidak mendedahkan kecuali setakat yang perlu atau sesuai untuk mematuhi undang-undang, kaedah-kaedah atau peraturan-peraturan atau undang-undang dalam prosiding apabila maklumat tersebut adalah berkaitan.

Maklumat Pusat Perubatan PrimaNora mengumpulkan di laman web, sama ada peribadi , demografi, kolektif atau teknikal, hanya akan digunakan bagi maksud operasi dan mempertingkatkan laman web, memupuk pengalaman pengguna yang positif, dan menyampaikan produk dan perkhidmatan yang Pusat Perubatan PrimaNora tawarkan .

Pusat Perubatan PrimaNora tidak akan merawat sebagai sulit maklumat lain yang secara sukarela yang diberikan oleh anda yang tidak boleh dikenal pasti secara peribadi (termasuk, tetapi tidak terhad kepada , soalan, komen, idea atau cadangan ). Pusat Perubatan PrimaNora akan bebas untuk mendedahkan maklumat tersebut melalui apa-apa cara dan untuk apa-apa maksud mengikut budi bicara mutlaknya hendaklah memutuskan .

Pusat Perubatan PrimaNora mungkin menggunakan cookies untuk mengingati dan menyimpan maklumat tentang pilihan anda . Cookies adalah fail kecil yang meminta kebenaran untuk diletakkan di dalam pemacu keras komputer anda untuk membolehkan aplikasi web untuk bertindak balas kepada anda sebagai seorang individu dan tidak memberi Pusat Perubatan PrimaNora akses kepada komputer anda atau apa-apa maklumat mengenai anda, selain daripada data yang anda memilih untuk berkongsi dengan Pusat Perubatan PrimaNora . Anda boleh menyediakan pelayar web anda untuk menerima atau menolak cookies semasa menggunakan laman web ini.

Pusat Perubatan PrimaNora boleh meminda polisi ini dari semasa ke semasa dan akan meletakkan apa-apa pindaan tersebut pada laman web ini tanpa notis.

Contact Us


[recaptcha class:right]

[sg_popup id=1]